BACKEND DEVELOPER (NodeJS,MySQL,MongoDB)

BACKEND DEVELOPER (NodeJS,MySQL,MongoDB)

KINGFOODMART (https://kingfoodmart.com/) đón chào bạn gia nhập vào đội ngũ, với vai trò BACKEND DEVELOPER:

 • Xây dựng backend quản lý (server-side) cho các hệ thống vận hành tại Kingfood: hệ thống giám sát, hệ thống báo cáo, tích hợp dữ liệu...
 • Viết code các tính năng theo nhu cầu vận hành; làm docker, message queue, database (MySQL, Mongo…), API, CI...
 • Tham gia thiết kế kiến trúc phần mềm và cấu trúc dữ liệu.
 • Nghiên cứu áp dụng những kỹ thuật đảm bảo yêu cầu người dùng.
 • Tối ưu hóa hệ thống để xử lý dữ liệu lớn.
 • Deploy code trên server test và production.
 • Viết code sạch, rõ, dễ bảo trì.

BẠN CHỈ CẦN CÓ:

 • Từ 2 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương
 • Có kiến thức tốt và toàn diện về NodeJS, MongoDB… để có thể độc lập làm việc và tự nghiên cứu sâu hơn (nếu cần)
 • Có tư logic tốt trong việc xử lý các yêu cầu liên quan đến quy trình và số liệu
 • Có ý thức viết code sạch, tỉ mẩn, chi tiết
 • Ham học hỏi, sẵn sàng và có khả năng tự học ngôn ngữ công nghệ mới (nếu cần)
 • Có tinh thần làm việc của startup và sẵn sàng chia sẻ đào tạo cho đồng nghiệp.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển